Про журнал

 

ISSN 1561-4980

Заснований у 1992 р.
Видається з 1993 р.

Періодичність : 4 номери на рік (щоквартально)
Свідоцтво про державнуреєстрацію КВ № 805 від 11.07.94
Формат: 60х84 / 8
Обсяг: 72 стор.

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України – 74513.

Головний редактор – академік Національної академії наук України Л.Г. Руденко

Науково-теоретичне видання
ISSN 1561-4980

Засновники:

Мета видання: сприяння поширенню географічних знань про земний простір та формуванню географізації мислення.

Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні здобутки з географії та картографії. Публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Вміщує також напрям про відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку географічних подій і інформацію про здобутки особистостей.

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/7 від 09.06.1999 р.
«Український географічний журнал» включений до переліку фахових наукових видань зі
спеціальності «Географічні науки»

Цей статус підтверджено Постановою
від 26.05.2010 № 1-05/4

© Інститут географії Національної академії наук України, 2015 р.