Український географічний журнал 2011 (2)

Рік: 
2011
Номер: 
2
1 М.В. Багров. ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ВІД РЕТРОСПЕКЦІЇ ДО СОЦІОНООСФЕРНОГО НАПРЯМУ 10-15 PDF icon UGJ-2011-2-10.pdf
2 Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ГЕОХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ) 16-24 PDF icon UGJ-2011-2-16.pdf
3 О.І. Єргіна, С.Г. Чорний. МОДЕЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЦЕНТНИХ ҐРУНТІВ У ЛАНДШАФТАХ КРИМУ 24-27 PDF icon UGJ-2011-2-24.pdf
4 В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 28-33 PDF icon UGJ-2011-2-28.pdf
5 І.Г. Савчук. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО І ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ РЕГІОНУ УКРАЇНИ 33-40 PDF icon UGJ-2011-2-33.pdf
6 М.М. Приходько. ЕКОМЕРЕЖА ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ГЕОСИСТЕМ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 41-48 PDF icon UGJ-2011-2-41.pdf
7 Ю.В. Яцентюк. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ЯДРА ЕКОМЕРЕЖІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 48-52 PDF icon UGJ-2011-2-48.pdf
8 І.А. Байдіков. МІСЬКІ ЕКОМЕРЕЖІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 53-58 PDF icon UGJ-2011-2-53.pdf
9 Л.М. Даценко. НАВЧАЛЬНА КАРТОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА КАРТОГРАФІЧНОЇ НАУКИ 59-63 PDF icon UGJ-2011-2-59.pdf