Український географічний журнал 2012 (4)

Рік: 
2012
Номер: 
4
1 І.Г. Черваньов. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ 03-07 PDF icon UGJ-2012-4-03.pdf
2 В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко. ДИНАМІКА СТИХІЙНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ 08-14 PDF icon UGJ-2012-4-08.pdf
3 О.В. Волік, Ф.М.Ґ. МакКарті, Д. Данеш, М. Дрлєпан. НЕПИЛКОВІ ПАЛІНОМОРФИ ЯК ІНДИКАТОРИ АНТОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ОЗЕРНІ ЕКОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СІМКО, ОНТАРІО, КАНАДА) 14-22 PDF icon UGJ-2012-4-14.pdf
4 С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина. ЗМІНИ ПРИРОДНИХ УМОВ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ ЗА ДАНИМИ ВИВЧЕННЯ ВИКОПНИХ ҐРУНТІВ 23-30 PDF icon UGJ-2012-4-23.pdf
5 М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 31-35 PDF icon UGJ-2012-4-31.pdf
6 Є.О. Маруняк. ПРОСТОРОВІ ДИЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 36-42 PDF icon UGJ-2012-4-36.pdf
7 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, О. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 42-49 PDF icon UGJ-2012-4-42.pdf
8 Ф.Я. Кіптач. ГЕОГРАФІЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 50-55 PDF icon UGJ-2012-4-50.pdf
9 П. Йордан. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ АТЛАСІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 56-59 PDF icon UGJ-2012-4-56.pdf
10 В.С.Чабанюк, В.В. Путренко, Т.В. Станкевич. ПИТАННЯ ВЕБ-ПУБЛІКАЦІЇ ТЕМАТИЧНОЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ 60-65 PDF icon UGJ-2012-4-60.pdf