Український географічний журнал 2013 (2)

Рік: 
2013
Номер: 
2
https://doi.org/10.15407/ugz2013.02
1 М.В. Багров, Б.О. Вахрушев, О.Б. Швець. УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 04-07 PDF icon UGJ_2013_2_04-07.pdf
2 Л.Г. Руденко. НООСФЕРНАЯ ФИЛОСОФИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО – ФУНДАМЕНТ УСТОЙЧИВОГО (СБАЛАНСИРОВАННОГО) ПЛАНЕТАРНОГО РАЗВИТИЯ 07-12 PDF icon UGJ_2013_2_07-12.pdf
3 І.Г. Черваньов, Н.В. Грищенко. ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ У СВІТОВІЙ НАУЦІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 13-16 PDF icon UGJ_2013_2_13-16.pdf
4 П.Я. Бакланов. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ: ВИДЫ, ШКАЛЫ, ПАРАМЕТРЫ 17-22 PDF icon UGJ_2013_2_17-22.pdf
5 В.Ф. Логинов. СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА И ИХ ПРИЧИНЫ 23-29 PDF icon UGJ_2013_2_23-29.pdf
6 Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній. ЛАНДШАФТНА ПРОГРАМА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАНУВАННЯ 30-39 PDF icon UGJ_2013_2_30-39.pdf
7 Р.О. Спиця. ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ НЕОТЕКТОНІЧНО АКТИВНИХ РОЗЛОМІВ 40-47 PDF icon UGJ_2013_2_40-47.pdf
8 Л.Г. Руденко, И.Г. Савчук. УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 48-56 PDF icon UGJ_2013_2_48-56.pdf
9 Т.В. Єрошина. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК 56-59 PDF icon UGJ_2013_2_56-59.pdf
10 І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк. ЛАНДШАФТОЗНАВЧО-ЛІМНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА НІГОВИЩЕ) 60-66 PDF icon UGJ_2013_2_60-66.pdf
11 В.В. Смаль. ЗАХІДНІ ГЕОГРАФИ ПРО ВИЩУ ГЕОГРАФІЧНУ ОСВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 67-72 PDF icon UGJ_2013_2_67-72.pdf