Український географічний журнал 2013 (4)

Рік: 
2013
Номер: 
4
https://doi.org/10.15407/ugz2013.04
1 В.П. Палиенко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокина и др. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 12-20 PDF icon UGJ_2013_4_12-20.pdf
2 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. НЕОТЕКТОНІЧНА ГЕОДИНАМІКА ЯК ЧИННИК ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЗМІН ГЕОМОРФОГЕНЕЗУ 21-25 PDF icon UGJ_2013_4_21-25.pdf
3 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСЦЬ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ В ПАЛЕОЛІТІ НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 26-31 PDF icon UGJ_2013_4_26-31.pdf
4 В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко. ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КЛІМАТУ 32-39 PDF icon UGJ_2013_4_32-39.pdf
5 Г.П. Підгрушний. ЗНАЧЕННЯ ПОЛЮСІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 40-47 PDF icon UGJ_2013_4_40-47.pdf
6 І.В. Гукалова. СТАТУС КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ» В ГЕОГРАФІЇ І СУЧАСНА ЇЇ ДИНАМІКА У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 48-55 PDF icon UGJ_2013_4_48-55.pdf
7 С.О. Западнюк. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА 55-61 PDF icon UGJ_2013_4_55-61.pdf
8 И.В. Бондырев, Д. Копалиани. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 62-65 PDF icon UGJ_2013_4_62-65.pdf
9 А.И. Бочковская, В.А. Колосов, Г.П. Подгрушный, Л.Г. Руденко, В.С.Тикунов. АТЛАСНАЯ СИСТЕМА УКРАИНСКО-РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ – ИФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 66-71 PDF icon UGJ_2013_4_66-71.pdf