Український географічний журнал 2014 (1)

Рік: 
2014
Номер: 
1
https://doi.org/10.15407/ugz2014.01
1 О.О. Бейдик, Є.І. Стеценко. УВІКОВІЧНЕННЯ ВЕЛИЧІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА В МОНУМЕНТАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 03-09 PDF icon UGJ_2014_1_03-09.pdf
2 Н.И. Коронкевич, Е.А. Барабанова, С.В. Долгов, И.С. Зайцева. ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛА XXI ВЕКА 10-14 PDF icon UGJ_2014_1_10-14.pdf
3 О.Р. Андріанова. ЗМІНИ РІВНЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ В СИСТЕМІ «ОКЕАНОСФЕРА-АТМОСФЕРА-ГІДРОСФЕРА-ПОВЕРХНЯ СУХОДОЛУ» 14-20 PDF icon UGJ_2014_1_14-20.pdf
4 Б.П. Яценко. ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: СУЧАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЯПОНІЇ 21-26 PDF icon UGJ_2014_1_21-26.pdf
5 Н.Н. Клюев. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 27-35 PDF icon UGJ_2014_1_27-35.pdf
6 Дідух Я.П. CИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КАРАБІ-ЯЙЛИ (ГІРСЬКИЙ КРИМ) 36-43 PDF icon UGJ_2014_1_36-43.pdf
7 А.Б. Климчук, С.В. Токарев. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПОНИРОВАННОГО КАРСТА 43-52 PDF icon UGJ_2014_1_43-52.pdf
8 Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова. ОЦІНЮВАННЯ Й КАРТОГРАФУВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ 53-60 PDF icon UGJ_2014_1_53-60.pdf