Український географічний журнал 2014 (3)

Рік: 
2014
Номер: 
3
https://doi.org/10.15407/ugz2014.03
1 В.П. Палієнко. ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ АНТРОПОГЕННОГО ГЕОМОРФОГЕНЕЗУ В УКРАЇНІ 19-24 PDF icon UGJ_2014_3_19-24.pdf
2 Л.Ю. Сорокіна, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ДАВНІ ТА СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ 25-33 PDF icon UGJ_2014_3_25-33.pdf
3 Р.О. Спиця. ГІС НЕОТЕКТОНІЧНО АКТИВНИХ РОЗЛОМІВ ПЛАТФОРМНИХ ОБЛАСТЕЙ: СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ТА ЗМІСТ АНАЛІТИКО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 34-42 PDF icon UGJ_2014_3_34-42.pdf
4 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 43-51 PDF icon UGJ_2014_3_43-51.pdf
5 К.Д. Діденко. РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ 52-56 PDF icon UGJ_2014_3_52-56.pdf
6 С.В. Леонова. КРИТЕРІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ КУРОРТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ СТАТУСУ 56-60 PDF icon UGJ_2014_3_56-60.pdf
7 М.М. Дубницький. СТАН ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТ 61-65 PDF icon UGJ_2014_3_61-65.pdf