Український географічний журнал 2014 (4)

Рік: 
2014
Номер: 
4
https://doi.org/10.15407/ugz2014.04
1 Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк. КРИТИЧНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ І МОЖЛИВОСТІ ПРИЗУПИНЕННЯ ЇХ ДЕГРАДАЦІЇ ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО-92 04-10 PDF icon UGJ_2014_4_04-10.pdf
2 С.А. Лісовський. ВРАХУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО-92 В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 10-16 PDF icon UGJ_2014_4_10-16.pdf
3 В.П. Палієнко. СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПОШУКОВИХ МОРФОСТРУКТУРНИХ І НЕОТЕКТОНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 17-21 PDF icon UGJ_2014_4_17-21.pdf
4 О.Г. Голубцов. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ У ЛАНДШАФТНОМУ ПЛАНУВАННІ НА ОСНОВІ ГІС 21-29 PDF icon UGJ_2014_4_21-29.pdf
5 А.С.Кушнір. ПРИРОДНІ ОБСТАНОВКИ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЛІВОБЕРЕЖНОДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ В ПІЗНЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ – ГОЛОЦЕНІ (ЗА ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) 30-37 PDF icon UGJ_2014_4_30-37.pdf
6 Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук. КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ФУНКЦІЙ МІСТ ТА ЇХ ПРОЯВ В УКРАЇНІ 38-45 PDF icon UGJ_2014_4_38-45.pdf
7 Лапорт Антуан. СТОЛИЦЫ ГОСУДАРСТВ – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 46-51 PDF icon UGJ_2014_4_46-51.pdf
8 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БУЧА) 52-57 PDF icon UGJ_2014_4_52-57.pdf
9 М.Д. Заячук. СТАНОВЛЕННЯ ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНІ: ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ 57-62 PDF icon UGJ_2014_4_57-62.pdf
10 Є.І. Іваненко. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЛЯНОК СТЕПОВОЇ ЗОНИ) 63-68 PDF icon UGJ_2014_4_63-68.pdf