Український географічний журнал 2015 (1)

Рік: 
2015
Номер: 
1
https://doi.org/10.15407/ugz2015.01
1 Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман. КИЕВ В СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 03-11 PDF icon UGJ_2015_1_03-11.pdf
2 В.Ф. Логинов. ТРЕНДЫ, «СКАЧКИ» И ПАУЗЫ В ИЗМЕНЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 12-19 PDF icon UGJ_2015_1_12-19.pdf
3 Н.М. Барщевська, М.Є. Барщевський. ЧЕТВЕРТИННИЙ ПОКРИВ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДКЛАДІВ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛ 20-26 PDF icon UGJ_2015_1_20-26.pdf
4 В.П. Руденко, С.В. Руденко. ОЦІНКА МІРИ СВОЄРІДНОСТІ (УНІКАЛЬНОСТІ) СТРУКТУРИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 27-32 PDF icon UGJ_2015_1_27-32.pdf
5 Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев. ПРИВАБЛИВІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 32-41 PDF icon UGJ_2015_1_32-41.pdf
6 А.В. Марущинець. ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я 42-49 PDF icon UGJ_2015_1_42-49.pdf
7 Н.А. Козловська. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ СТОЛИЧНОГО МІСТА 50-57 PDF icon UGJ_2015_1_50-57.pdf
8 К.Й. Кілінська, О.С. Смик. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС „МОРШИН”: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 58-62 PDF icon UGJ_2015_1_58-62.pdf