Український географічний журнал 2016 (2)

Рік: 
2016
Номер: 
2
https://doi.org/10.15407/ugz2016.02
1 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 03-12 PDF icon UGJ_2016_2_03-12.pdf
2 Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ) 13-19 PDF icon UGJ_2016_2_13-19.pdf
3 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 19-25 PDF icon UGJ_2016_2_19-25.pdf
4 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ 26-31 PDF icon UGJ_2016_2_26-31.pdf
5 Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА) 32-38 PDF icon UGJ_2016_2_32-38.pdf
6 В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 39-47 PDF icon UGJ_2016_2_39-47.pdf
7 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 48-56 PDF icon UGJ_2016_2_48-56.pdf
8 М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ 57-63 PDF icon UGJ_2016_2_57-63.pdf
9 Б.О. Чернов. ДО ПИТАННЯ ПРО «ПРИНЦИПОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 64-69 PDF icon UGJ_2016_2_64-69.pdf