Український географічний журнал 2016 (3)

Рік: 
2016
Номер: 
3
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03
1 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 18-26 PDF icon UGJ_2016_3_18-26.pdf
2 Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА 27-33 PDF icon UGJ_2016_3_27-33.pdf
3 Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан. БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТУРИЗМУ В ТАЙ НГУЄН (ЦЕНТРАЛЬНЕ ПЛАТО), В’ЄТНАМ 33-38 PDF icon UGJ_2016_3_33-38.pdf
4 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 39-43 PDF icon UGJ_2016_3_39-43.pdf
5 О.А. Федій. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44-49 PDF icon UGJ_2016_3_44-49.pdf
6 К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.) 49-55 PDF icon UGJ_2016_3_49-55.pdf
7 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 56-60 PDF icon UGJ_2016_3_56-60.pdf
8 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 61-67 PDF icon UGJ_2016_3_61-67.pdf
9 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 68-71 PDF icon UGJ_2016_3_68-71.pdf