Український географічний журнал 2016 (4)

Рік: 
2016
Номер: 
4
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04
1 В.П. Нагірна. НАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА М.М. ПАЛАМАРЧУКА ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 03-08 PDF icon UGJ_2016_4_03-08.pdf
2 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРІОРИТЕТАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 09-16 PDF icon UGJ_2016_4_09-16.pdf
3 М.Д. Гродзинський, Д.В. Свідзінська, Д.В. Глотка, А.М. Тішаєва. МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ FREEWAT З ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: ЦІЛІ ТА ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ 17-21 PDF icon UGJ_2016_4_17-21.pdf
4 В.В. Удовиченко. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 22-29 PDF icon UGJ_2016_4_22-29.pdf
5 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ У ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 29-36 PDF icon UGJ_2016_4_29-36.pdf
6 Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ 37-43 PDF icon UGJ_2016_4_37-43.pdf
7 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ) 44-48 PDF icon UGJ_2016_4_44-48.pdf
8 М.М. Вишня. АТЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ, СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 49-54 PDF icon UGJ_2016_4_49-54.pdf
9 О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO) 54-58 PDF icon UGJ_2016_4_54-58.pdf
10 В. Чабанюк, О. Дишлик. РЕЛЯЦІЙНА КАРТОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 59-65 PDF icon UGJ_2016_4_59-65.pdf