Український географічний журнал 2017 (1)

Рік: 
2017
Номер: 
1
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01
1 Ж.М. Матвіїшина. ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВСТВО В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 12-18
2 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В.Мацібора, А.С. Кушнір, В.І. Передерій. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ЗМІН УМОВ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ ТА ГОЛОЦЕНІ 19-29
3 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРФОСТРУКТУРНИХ І НЕОТЕКТОНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 30-37
4 В.В. Удовиченко. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ 38-47
5 Г.П. Підгрушний. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 48-54
6 Антуан Фрережеан, Лідія Кудруа де Лілль, І.Г. Савчук. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ФРАНЦУЗЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ 55-60
7 О.В. Терлецька. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОД УРБОСИСТЕМИ ДРОГОБИЧА 61-65
8 Б.О. Чернов. ЄДНІСТЬ ГЕОГРАФІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 66-71