Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 233
26 О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO) 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_54-58.pdf
27 В. Чабанюк, О. Дишлик. РЕЛЯЦІЙНА КАРТОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_59-65.pdf
28 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_18-26.pdf
29 Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_27-33.pdf
30 Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан. БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТУРИЗМУ В ТАЙ НГУЄН (ЦЕНТРАЛЬНЕ ПЛАТО), В’ЄТНАМ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_33-38.pdf
31 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_39-43.pdf
32 О.А. Федій. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_44-49.pdf
33 К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.) 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_49-55.pdf
34 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_56-60.pdf
35 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_61-67.pdf
36 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_68-71.pdf
37 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_03-12.pdf
38 Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ) 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_13-19.pdf
39 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_19-25.pdf
40 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_26-31.pdf
41 Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА) 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_32-38.pdf
42 В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_39-47.pdf
43 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_48-56.pdf
44 М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_57-63.pdf
45 Б.О. Чернов. ДО ПИТАННЯ ПРО «ПРИНЦИПОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_64-69.pdf
46 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ, ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_09-13.pdf
47 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_14-22.pdf
48 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, ГЕОДИНАМІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_23-28.pdf
49 Кай Бьоме, Крістіан Люер. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ: МІЖ МРІЯМИ ТА СТРАХІТТЯМИ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_29-40.pdf
50 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_41-46.pdf

Сторінки