Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 233
51 О.Л. Дронова, Я.С. Лис. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_47-52.pdf
52 К.А. Поливач. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ АТЛАС ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_53-60.pdf
53 Кочіш Кароль, Немеркені Жомбор, Коваль Катерина. ПЕРЕДУМОВИ, НАУКОВА БАЗА ТА ОСНОВНІ РЕДАКЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ НОВОГО ВИДАННЯ «НАЦІОНАЛЬНОГО AТЛАСУ УГОРЩИНИ» 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_61-63.pdf
54 О.Г. Топчієв. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_64-69.pdf
55 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_03-09.pdf
56 О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов. МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОСТЕПУ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_10-16.pdf
57 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_16-23.pdf
58 І.В. Гукалова. ПРОСТОРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РУСЛІ НОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_24-30.pdf
59 С.М. Шевчук. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1936 – 2012 рр.) 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_31-39.pdf
60 Л.Г. Руденко, К.А. Поливач. ПРИРОДНА СПАДЩИНА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_40-49.pdf
61 В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АТЛАСІВ У КОНТЕКСТІ “ВЕЛИКИХ ДАНИХ” 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_49-57.pdf
62 К.Б. Уткіна, В.А. Пересадько, А.Н. Некос, Н.В. Попович. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РАМКАХ РОЗРОБ-ЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_58-63.pdf
63 В.П. Палієнко. ДО ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ГЕОМОРФОСИСТЕМ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_03-08.pdf
64 О.В. Кендзера. СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА І СЕЙСМІЧНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_09-15.pdf
65 Л.О. Горбачова. СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_16-23.pdf
66 І.А. Байдіков. ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ РЕГІОНУ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_23-32.pdf
67 О.Л. Дронова. НОВИЙ УРБАНІЗМ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ З УРБАНІСТИЧНОГО КОЛАПСУ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_33-41.pdf
68 Є.О. Маруняк. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙДОСВІД 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_41-49.pdf
69 П.В. Глібчук. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕТАПІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_50-55.pdf
70 В.І. Остроух, І.С. Руденко. ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_55-59.pdf
71 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ПРОБЛЕМАТИКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРАЦЯХ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2015 2 PDF icon UGJ_2015_2_03-09.pdf
72 М.А. Голубець. СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО – В ГЕОГРАФІЧНУ НАУКУ 2015 2 PDF icon UGJ_2015_2_10-15.pdf
73 М.Є. Барщевський , С.В. Жилкін. ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА НЕОТЕКТОНІКА РАЙОНУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РОДОВИЩА РОЗСИПІВ ІЛЬМЕНІТУ 2015 2 PDF icon UGJ_2015_2_16-23.pdf
74 Ж.М. Матвіїшина, О.В. Мацібора. РИТМІКА ЗАПЛАВНОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ В ПІЗНЬОМУ ГОЛОЦЕНІ ЯК ІНДИКАТОР ЗМІН ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ 2015 2 PDF icon UGJ_2015_2_24-32.pdf
75 Булино Эмманюэль. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ МІСТ-ПОБРАТИМІВ ПРИЧОРНОМОР’Я: ПРОСТОРОВА І ЧАСОВА ДИНАМІКА 2015 2 PDF icon UGJ_2015_2_33-40.pdf

Сторінки