Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 241
51 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_48-56.pdf
52 М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_57-63.pdf
53 Б.О. Чернов. ДО ПИТАННЯ ПРО «ПРИНЦИПОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_64-69.pdf
54 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ, ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_09-13.pdf
55 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_14-22.pdf
56 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, ГЕОДИНАМІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_23-28.pdf
57 Кай Бьоме, Крістіан Люер. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ: МІЖ МРІЯМИ ТА СТРАХІТТЯМИ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_29-40.pdf
58 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_41-46.pdf
59 О.Л. Дронова, Я.С. Лис. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_47-52.pdf
60 К.А. Поливач. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ АТЛАС ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_53-60.pdf
61 Кочіш Кароль, Немеркені Жомбор, Коваль Катерина. ПЕРЕДУМОВИ, НАУКОВА БАЗА ТА ОСНОВНІ РЕДАКЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ НОВОГО ВИДАННЯ «НАЦІОНАЛЬНОГО AТЛАСУ УГОРЩИНИ» 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_61-63.pdf
62 О.Г. Топчієв. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 2016 1 PDF icon UGJ_2016_1_64-69.pdf
63 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_03-09.pdf
64 О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов. МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОСТЕПУ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_10-16.pdf
65 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_16-23.pdf
66 І.В. Гукалова. ПРОСТОРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РУСЛІ НОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_24-30.pdf
67 С.М. Шевчук. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1936 – 2012 рр.) 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_31-39.pdf
68 Л.Г. Руденко, К.А. Поливач. ПРИРОДНА СПАДЩИНА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_40-49.pdf
69 В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АТЛАСІВ У КОНТЕКСТІ “ВЕЛИКИХ ДАНИХ” 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_49-57.pdf
70 К.Б. Уткіна, В.А. Пересадько, А.Н. Некос, Н.В. Попович. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РАМКАХ РОЗРОБ-ЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ 2015 4 PDF icon UGJ_2015_4_58-63.pdf
71 В.П. Палієнко. ДО ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ГЕОМОРФОСИСТЕМ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_03-08.pdf
72 О.В. Кендзера. СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА І СЕЙСМІЧНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_09-15.pdf
73 Л.О. Горбачова. СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_16-23.pdf
74 І.А. Байдіков. ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ РЕГІОНУ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_23-32.pdf
75 О.Л. Дронова. НОВИЙ УРБАНІЗМ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ З УРБАНІСТИЧНОГО КОЛАПСУ 2015 3 PDF icon UGJ_2015_3_33-41.pdf

Сторінки