Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 233
226 Ю.В. Яцентюк. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ЯДРА ЕКОМЕРЕЖІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-48.pdf
227 І.А. Байдіков. МІСЬКІ ЕКОМЕРЕЖІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-53.pdf
228 Л.М. Даценко. НАВЧАЛЬНА КАРТОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА КАРТОГРАФІЧНОЇ НАУКИ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-59.pdf
229 Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога. ГЕОПРОСТОРОВОИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-38.pdf
230 В.П. Нагірна. НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-44.pdf
231 А.І. Доценко. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ УКРАЇНИ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-51.pdf
232 М.М. Приходько. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ГЕОСИСТЕМ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-56.pdf
233 О.Л. Дронова. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-63.pdf

Сторінки