Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 241
226 О.Б. Швець. ГЕОГРАФІЧНИЙ ЗМІСТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ 2011 3 PDF icon UGJ-2011-3-52.pdf
227 В.І. Вишневський, І.А. Колісник. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПРОТЯГОМ 1991–2010 рр. 2011 3 PDF icon UGJ-2011-3-57.pdf
228 М.В. Багров. ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ВІД РЕТРОСПЕКЦІЇ ДО СОЦІОНООСФЕРНОГО НАПРЯМУ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-10.pdf
229 Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ГЕОХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ) 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-16.pdf
230 О.І. Єргіна, С.Г. Чорний. МОДЕЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЦЕНТНИХ ҐРУНТІВ У ЛАНДШАФТАХ КРИМУ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-24.pdf
231 В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-28.pdf
232 І.Г. Савчук. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО І ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ РЕГІОНУ УКРАЇНИ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-33.pdf
233 М.М. Приходько. ЕКОМЕРЕЖА ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ГЕОСИСТЕМ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-41.pdf
234 Ю.В. Яцентюк. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ЯДРА ЕКОМЕРЕЖІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-48.pdf
235 І.А. Байдіков. МІСЬКІ ЕКОМЕРЕЖІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-53.pdf
236 Л.М. Даценко. НАВЧАЛЬНА КАРТОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА КАРТОГРАФІЧНОЇ НАУКИ 2011 2 PDF icon UGJ-2011-2-59.pdf
237 Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога. ГЕОПРОСТОРОВОИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-38.pdf
238 В.П. Нагірна. НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-44.pdf
239 А.І. Доценко. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ УКРАЇНИ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-51.pdf
240 М.М. Приходько. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ГЕОСИСТЕМ 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-56.pdf
241 О.Л. Дронова. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні 2011 1 PDF icon UGJ-2011-1-63.pdf

Сторінки