Пошук публікацій з 2011 року

Знайдено публікацій: 241
26 В.П. Нагірна. НАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА М.М. ПАЛАМАРЧУКА ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_03-08.pdf
27 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРІОРИТЕТАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_09-16.pdf
28 М.Д. Гродзинський, Д.В. Свідзінська, Д.В. Глотка, А.М. Тішаєва. МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ FREEWAT З ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: ЦІЛІ ТА ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_17-21.pdf
29 В.В. Удовиченко. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_22-29.pdf
30 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ У ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_29-36.pdf
31 Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_37-43.pdf
32 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ) 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_44-48.pdf
33 М.М. Вишня. АТЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ, СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_49-54.pdf
34 О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO) 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_54-58.pdf
35 В. Чабанюк, О. Дишлик. РЕЛЯЦІЙНА КАРТОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 2016 4 PDF icon UGJ_2016_4_59-65.pdf
36 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_18-26.pdf
37 Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_27-33.pdf
38 Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан. БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТУРИЗМУ В ТАЙ НГУЄН (ЦЕНТРАЛЬНЕ ПЛАТО), В’ЄТНАМ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_33-38.pdf
39 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_39-43.pdf
40 О.А. Федій. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_44-49.pdf
41 К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.) 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_49-55.pdf
42 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_56-60.pdf
43 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_61-67.pdf
44 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 2016 3 PDF icon UGJ_2016_3_68-71.pdf
45 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_03-12.pdf
46 Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ) 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_13-19.pdf
47 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_19-25.pdf
48 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_26-31.pdf
49 Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА) 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_32-38.pdf
50 В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 2016 2 PDF icon UGJ_2016_2_39-47.pdf

Сторінки