Про журнал

Колектив Інституту географії НАН України та Редакційна колегія Українського географічного журналу висловлюють глибоке співчуття рідним, близьким, колегам у зв’язку з тяжкою, непоправною втратою – передчасною смертю Ярослава Богдановича Олійника.

Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Українського географічного товариства, він упродовж багатьох років був членом Редакційної колегії Українського географічного журналу, автором провідних статей,  доклав багато зусиль, щоб об’єднати географів України для вирішення актуальних питань сучасної географічної науки та освіти.

У розквіті сил пішла з життя талановита, яскрава, непересічна особистість, професіонал, справжній патріот України, добра та чуйна людина.

Ми назавжди збережемо світлу пам'ять про Ярослава Богдановича.


Колектив Інституту географії НАН України,
Редакційна колегія Українського географічного журналу

Головний редактор: академік Національної академії наук України Л.Г. Руденко

Засновники:

Науково-теоретичне видання
ISSN 1561-4980

Мета видання: сприяння поширенню географічних знань про земний простір та формуванню географізації мислення.

Журнал висвітлює результати фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно- географічних досліджень, картографії та геоінформатики, геоекології. Публікує також оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Вміщує рецензії, хроніку географічних подій.

“Український географічний журнал” включено до Переліку фахових видань України за спеціальностями 103, 106. Категорія А (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 р. №1643).

Журнал індексується в міжнародних  наукометричних  базах даних Scopus, Index Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrich's Periodicals Directory.

Науковим публікаціям  присвоюється індекс DOI (Digital Object Identifier).

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №23910-13750 ПР від 11.05.2019.

Передплатний індекс у Каталозі видань України “Книга поштою” – 74513.

Заснований у 1992 році.
Видається з 1993 року.

Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально).

Формат: 60х84/8
Обсяг: 72 стор.