Blaszke, Małgorzata;  Nowak, Maciej J. OBJECTIVES OF SPATIAL PLANNING IN SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. ANALYSIS OF SELECTED CASE STUDIES

https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.057
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4:57-62
Language of publication: 
English
Full text: 
Authors: 

Blaszke, Małgorzata 
Nowak, Maciej J. 


Department of Real Estate, Faculty of Economics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstract: 
The aim of this article is to determine how spatial planning tasks are addressed at the central level in the spatial planning systems of selected Central and Eastern European countries. The article is of a review nature. Based on the literature review, the central-level approaches to spatial planning in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, and Romania are characterized. Countries that are members of the European Union and countries where there is in-depth scientific literature on the indicated issue were selected. At the same time, for each country, the approaches analyzed were selected in a slightly different way, adapted to the systemic framework. The focus was on a synthetic content analysis of spatial planning documents at the central level.
 
Key words: 
spatial planning, Central and Eastern Europe, planning documents
Pages: 
57-62
References: 
1. Altrock, U., Güntner, S., Deike, P. (2016). Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States. Routledge, London, United Kingdom. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315242675
 
2. Nowak, M., Petrisor, A.-I., Mitrea, A., Kovács, K. F., Lukstina, G., Jürgenson, E., Ladzianska, Z., Simeonova, V., Lozynskyy, R., Rezac, V., Pantyley, V., Praneviciene, B., Fakeyeva, L., Mickiewicz, B., Blaszke, M. (2022). The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries. Land, 11, 1599. DOI: https://doi.org/10.3390/land11091599
 
3. Nowak, M. J., Lozynskyy, R. M., Pantyley, V. (2021). Local spatial policy in Ukraine and Poland. Studia z Polityki Publicznej, 8(3(31)), 11-27. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.3.1
 
4. Zahumenská, V., & Benák, J. (2016). Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Wolters Kluwer, Warsaw.
 
5. Drápelová, K. (2022). Role lokálních aktérů veřejné správy v procesu tvorby Metropolitního plánu Prahy. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
 
6. Filípková, M. (2018). Strategický rozvojový plán obce Kytín (Master's thesis, České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.).
 
7. Brožová, B. (2021). Ocenění stavebního pozemku dle územního plánu ve Středočeském kraji. (Doctoral dissertation, AMBIS vysoká škola, as).
 
8. Zahumenská, V. (2016). Náhrady škody v případě zrušení územního plánu. Acta Iuridica Olomucensia, 11(2), 203-210.
 
9. Mayerová, S. (2018). Řeka a město v územních plánech(Master's thesis, České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.).
 
10. Bieda, A., Pukanská, K., & Sala, B. (2018). Spatial planning in localities with special historic values on examples of Poland and Slovakia. Geomatics and Environmental Engineering, 12(1). DOI: https://doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.5
 
11. Kučeravcová, A., & Dzurdženík, J. (2016). Spatial planning focusing on risk management in Slovakia. In Spatial Planning and Resilience Following Disasters (pp. 137-162). Policy Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1t8966q.14
 
12. Slovak Spatial Development Perspective, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Bratislava (2012). URL: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty/slovak-spatial-developme....
 
13. Douša, M. (2021). Sustainable urban development of the Slovak Republic. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54(54), 123-136.
 
14. Gyuris, F. (2019). Ideology, spatial planning, and rural schools: From interwar to communist Hungary. In Geographies of Schooling (pp. 97-124). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18799-6_6
 
15. Csomós, G. (2009). Historical Background to Monocentric Spatial Structure and the Future Perspectives of Polycentric Regional Development: Differences and Similarities in Spatial Planning in France and Hungary. Társadalomkutatás, 27(2), 163-184. DOI: https://doi.org/10.1556/Tarskut.27.2009.2.5
 
16. Kovacs, K. F. (2019). Spatial Planning in Hungary. Transgreen-International Conference Budapest. 4 April 2019.
 
17. Kavaliauskas, P. (2008). A concept of sustainable development for regional land use planning: Lithuanian experience. Technological and economic development of economy, 14(1), 51-63. DOI: https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.51-63
 
18. Daunora, Z. J., & Juškevičius, P. (2017). Regional planning in Lithuania-experiences and challenges. In Spatial planning and urban development in the new EU member states (pp. 91-108). Routledge.
 
19. Kavaliauskas, P. (2008). A concept of sustainable development for regional land use planning: Lithuanian experience. Technological and economic development of economy, 14(1), 51-63. DOI: https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.51-63
 
20. Komarovska, A., Peckienė, A., Rasiulis, R., & Cepurnaite, J. (2015) Spatial planning process analysis of Lithuania, Poland and Germany. Economics & Management/Ekonomia i Zarzadzanie, 7(1).
 
21. Daunora, Z. J., & Juškevičius, P. (2017). Regional planning in Lithuania-experiences and challenges. In Spatial planning and urban development in the new EU member states (pp. 91-108). Routledge.
 
22. Ustinovichius, L., Peckienė, A., & Popov, V. (2017). A model for spatial planning of site and building using BIM methodology. Journal of Civil Engineering and Management, 23(2), 173-182. DOI: https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1247748
 
23. Klimas, E., & Lideika, M. (2018). Sustainable development: greening and urban agriculture in Lithuania. Journal of Property, Planning and Environmental Law, 10(3), 240-254. DOI: https://doi.org/10.1108/JPPEL-03-2017-0010
 
24. Petrişor, A. I. (2010). The theory and practice of urban and spatial planning in Romania. SAJ-Serbian Architectural Journal, 2(2), 139-154. DOI: https://doi.org/10.5937/SAJ1002139P
 
25. Sârbu, C. N. (2013). Approach levels of spatial planning in Romania or What is happiness. Urbanism. Arhitectura. Constructii, 4(2), 19.
 
26. Benedek, J. (2013). The spatial planning system in Romania. Romanian Review of Regional Studies, 9(2), 23.
 
27. Grădinaru, S. R., Iojă, C. I., Pătru-Stupariu, I., & Hersperger, A. M. (2017). Are spatial planning objectives reflected in the evolution of urban landscape patterns? A framework for the evaluation of spatial planning outcomes. Sustainability, 9(8), 1279. DOI: https://doi.org/10.3390/su9081279
 
28. Puşcaşu, V. (2009). Common, parallel and convergent evolutions for spatial planning in Romania and Moldavia. Romanian Review on Political Geography, 11(1), 46-57.
 
29. D'Orazio, A. (2019). The impact of Europeanization on national planning systems. A comparison of spatial planning processes in Italy and Romania. In L'apporto della geografia tra rivoluzione e riforme-Atti XXXII Congresso Geografico Italiano (pp. 2551-2561).
 
30. Enikő, V. (2021). Manifestations of spatial injustice and institutional practices (re) producing them. A view on the neoliberal spatial planning regime creating territorial underdevelopment in Romania. Tér és Társadalom, 35(4), 60-75. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.35.4.3367