До відома авторів

До розгляду редакція «Українського географічного журналу» приймає  лише оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання, що є предметом дослідження природничо- та суспільно- географічних наук, а також географічної картографії, геоінформатики, краєзнавства та географічної освіти.  Статті, що не відповідають профілю журналу,  у яких не повною мірою дотримано рекомендації для авторів (див. сайт журналу  ukrgeojournal.org.ua),  відхиляються редакційною колегією.

Для публікації в журналі приймаються рукописи українською та англійською мовами.  Обов’язкова вимога для авторів з України, які надсилають статті англійською мовою, — до редакції подається також переклад рукопису українською мовою.

Обсяг: наукових статей — 14 сторінок (разом з резюме, таблицями та ілюстративним матеріалом), оглядових — 6–7 сторінок, інформації та рецензії — 3–4 сторінки (кг 12, інтервал – 1,5).

Структура статті: індекс УДК, прізвище, ім’я та по батькові автора чи авторів (повністю українською мовою і транслітерація їх англійською мовою), назва статті, резюме, ключові слова українською та у перекладі англійською мовами (для наукових статей), текст статті. список літератури та назва установи, де працює автор, — в оригіналі та переклад англійською мовою.

У статті мають бути виділені рубрики: Актуальність теми дослідження; Стан вивчення питання, основні праці; мета дослідження; Методи дослідження; Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів (може бути з підрубриками); Висновки; Новизна дослідження.

У резюме обсягом: українською мовою — до 800 знаків, англійською — до 1800 знаків мають бути викладені положення відповідно до структури статті (мета, методи дослідження, результати, новизна).

Список літератури подається з нумерацією за порядком посилань по тексту, оформлений згідно з такими вимогами:  для монографій — прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва видання, рік, кількість сторінок;  для статей у періодичних виданнях – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва праці; назва журналу, рік видання, сторінки, якщо є — DOI.

У списку літератури для джерел не латиницею обов’язково додається англомовний переклад (прізвища авторів — у транслітерації).

Посилання на джерела в статті — у квадратних дужках згідно з номером у списку літератури.

Таблиці, картографічний та ілюстративний матеріал нумеруються, на них робляться посилання в тексті.
Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті в одному з форматів: PDF, EPS (векторна графіка краще), TIFF, BMP, JPEG (растрова графіка — для фото) з розподільною здатністю не менш 350 dpi. Обов’язково подавати окремо файли рисунків, графіків, схем та ін. в електронному вигляді.
Кольорові рисунки не приймаються, якщо це питання попередньо не узгоджене з редакцією.

Правила набору
Текст статті набирається в Microsoft Word з усіма формулами і таблицями. Файли приймаються електронною поштою.

Автори відповідають за: точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

Автори подають відомості про себе: прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, вчений ступінь, місце роботи, посада, адреса, телефони, E-mail, ORCID.

Статті, що надходять до редакції «Українського географічного журналу», рецензуються. Прийняті до друку статті проходять наукове та літературне редагування.

Друк статей в «Українському географічному журналі» здійснюється безоплатно.

Взаємовідносини авторів з редакцією врегульовуються Ліцензійним договором про передачу авторських прав:

Ліцензійний договір про передачу авторських прав (українською) LicenseAgreementUA.doc
License agreement to use the work (in English) LicenseAgreementEN.docx

Для наукових статей надається цифровий ідентифікатор об’єкта (The Digital Objekt Identifier —  DOI) —  універсальне гіперпосилання для пошуку публікацій в електронному науковому просторі.

Статті надсилати на адресу:
Редакція «Українського географічного журналу»,
Інститут географії НАН України,
вул. Володимирська, 44, Київ, 01054;
E-mail: [email protected]