Основні теми журналу

  1. Земний простір: географічні  об'єкти та процеси.
  2. Методологія географічних та картографічних досліджень.
  3. Збалансований просторовий розвиток регіонів і просторове планування.
  4. Компоненти природи та основні тенденції їх розвитку.
  5. Основні тенденції суспільного розвитку України та інших держав світу.
  6. Проблеми збереження ландшафтного, зокрема біотичного різноманіття.
  7. Природа, суспільство та  їх взаємодія.
  8. Картографічні дослідження; геоінформаційні системи (ГІС).
  9. Географічні аспекти забезпечення екологічної безпеки і регіональної  політики.
  10. Географічна освіта та країнознавство.