Редакційна колегія

РУДЕНКО Л.Г. головний редактор; д.геогр.н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України [email protected]
МОЗГОВИЙ А.А. перший заступник головного редактора, науковий редактор; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України [email protected]
ЛІСОВСЬКИЙ С.А. заступник головного редактора; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України [email protected]
СТЕЦЕНКО Є.І. радниця редколегії; Інститут географії НАН України [email protected]

Члени редколегії:

БРАНН СТЕНЛІ доктор, професор; Університет Кентукі (Сполучені Штати Америки) [email protected]
ГУКАЛОВА І.В. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
ДАЦЕНКО Л.М. д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
ДЕГОРСЬКІ МАРЕК доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук [email protected]
ДЕНИСИК Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [email protected]
ІРА ВЛАДІМІР доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук [email protected]
ЙОРДАН ПЕТЕР професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія) [email protected]
ЛЕНЦ СЕБАСТЬЯН доктор, професор; Інститут регіональної географії імені Лейбніца (Федеративна Республіка Німеччина) [email protected]
МАРУНЯК Є.О. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України [email protected]
МАТВІЇШИНА Ж.М. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
НАГІРНА В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
ОСАДЧИЙ В.І. д.геогр.н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України [email protected]
ПАЛЕХА Ю.М. д.геогр.н., професор; Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя  
ПЕТЛІН В.М. д.геогр.н., професор; Волинський національний університет імені Лесі Українки [email protected]
ПИРОЖКОВ С.І. д.е.н., професор, академік НАН України; віце-президент НАН України [email protected]
ПІДГРУШНИЙ Г.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
ПОНОМАРЕНКО О.М. д. геол. н., професор; академік НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України  
РУДЕНКО В.П. д.геогр.н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [email protected]
ТОПЧІЄВ О.Г. д.геогр.н., професор; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова [email protected]
ЧЕРВАНЬОВ І.Г. д.техн.н., професор; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна [email protected]