Редакційна колегія

РУДЕНКО Л.Г. головний редактор; д.геогр.н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України l.gr.rudenko@gmail.com
МОЗГОВИЙ А.А. перший заступник головного редактора, науковий редактор; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України cerebralis@gmail.com
ЛІСОВСЬКИЙ С.А. заступник головного редактора; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України salisovsky@gmail.com
СТЕЦЕНКО Є.І. радниця редколегії; Інститут географії НАН України geojournal@ukr.net

Члени редколегії:

БРАНН СТЕНЛІ доктор, професор; Університет Кентукі (Сполучені Штати Америки) stan.brunn@uky.edu
ГРОДЗИНСЬКИЙ М.Д. д.геогр.н., професор, член-корeспондент НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка mgrodz@ukr.net
ГУКАЛОВА І.В. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України iryna.gukalova@gmail.com
ДАЦЕНКО Л.М. д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
ДЕГОРСЬКІ МАРЕК доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук m.degor@twarda.pan.pl
ДЕНИСИК Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ipod30@rambler.ru
ІРА ВЛАДІМІР доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук geogira@savba.sk
ЙОРДАН ПЕТЕР професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія) Peter.Jordan@oeaw.ac.at
КОТЛЯКОВ В.М. д.геогр.н., професор, академік Російської академії наук; Інститут географії РАН (Російська Федерація) vladkot4@gmail.com
ЛЕНЦ СЕБАСТЬЯН доктор, професор; Інститут регіональної географії імені Лейбніца (Федеративна Республіка Німеччина) S_Lentz@ifl-leipzig.de
ЛОГІНОВ В.Ф. д.геогр.н., академік Національної академії наук Білорусі; Інститут природокористування НАН Білорусі nature@ecology.basnet.by
МАРУНЯК Є.О. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України emgeooffice@gmail.com
МАТВІЇШИНА Ж.М. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України dsp.paleo.geo@i.ua
НАГІРНА В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України vnagirnyy40@mail.ua
ОСАДЧИЙ В.І. д.геогр.н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України n.mostova@mail.ru
ПАЛІЄНКО В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України V_Palienko@ukr.net
ПАЛЕХА Ю.М. д.геогр.н., професор; Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя  
ПЕТЛІН В.М. д.геогр.н., професор; Волинський національний університет імені Лесі Українки v_petlin@ukr.net
ПИРОЖКОВ С.І. д.е.н., професор, академік НАН України; віце-президент НАН України prez@nas.gov.ua
ПІДГРУШНИЙ Г.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України pidgrush@meta.ua
РУДЕНКО В.П. д.геогр.н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича rudenko_valery@ukr.net
ТОПЧІЄВ О.Г. д.геогр.н., професор; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова topch_39@ukr.net
ЧЕРВАНЬОВ І.Г. д.техн.н., професор; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна chervanyov@ukr.net