Редакційна колегія

Руденко Л.Г. головний редактор; д.геогр.н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України
Лісовський С.А. заступник головного редактора; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
Стеценко Є.І. заступник головного редактора, науковий редактор; Інститут географії НАН України
  Члени редколегії:
Гродзинський М.Д. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Гукалова І.В. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
Дегорські Марек доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук
Денисик Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Іра Володимир доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук
Йордан Петер професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія)
Котляков В.М. д.геогр.н., професор, академік Російської академії наук; Інститут географії Російської академії наук
Ленц Себастьян доктор, професор; Інститут регіональної географії ім. Лейбніца (Німеччина)
Логінов В.Ф. д.геогр.н., академік Національної академії наук Білорусі; Інститут природокористування НАН Білорусі
Маруняк Є.О. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
Матвіїшина Ж.М. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
Нагірна В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
Олійник Я.Б. д.е.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Осадчий В.І. д.геогр.н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут
Палієнко В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
Петлін В.М. д.геогр.н., професор; Львівський національний університет імені Івана Франка
Пирожков С.І. академік НАН України, віце-президент НАН України
Підгрушний Г.П. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
Руденко В.П. д.геогр.н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Топчієв О.Г. д.геогр.н., професор; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Фащевський М.І. д. геогр г.н., професор; Інституту географії НАН України
Черваньов І.Г. д.геогр.н., професор; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Шищенко П.Г. д.геогр.н., професор; член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка