Редакційна колегія

Руденко Л.Г. головний редактор; д.геогр.н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України l.gr.rudenko@gmail.com
Лісовський С.А. заступник головного редактора; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України salisovsky@gmail.com
Стеценко Є.І. заступник головного редактора, науковий редактор; Інститут географії НАН України geojournal@ukr.net
  Члени редколегії:  
Гродзинський М.Д. д.геогр.н., професор; член-кореспондент НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка mgrodz@ukr.net
Гукалова І.В. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України iryna.gukalova@gmail.com
Дегорські Марек доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук m.degor@twarda.pan.pl
Денисик Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ipod30@rambler.ru
Іра Володимир доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук geogira@savba.sk
Йордан Петер професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія) Peter.Jordan@oeaw.ac.at
Котляков В.М. д.геогр.н., професор, академік Російської академії наук; Інститут географії Російської академії наук vladkot4@gmail.com
Ленц Себастьян доктор, професор; Інститут регіональної географії ім. Лейбніца (Німеччина) S_Lentz@ifl-leipzig.de
Логінов В.Ф. д.геогр.н., академік Національної академії наук Білорусі; Інститут природокористування НАН Білорусі nature@ecology.basnet.by
Маруняк Є.О. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України emgeooffice@gmail.com
Матвіїшина Ж.М. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України dsp.paleo.geo@i.ua
Нагірна В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України vnagirnyy40@mail.ua
Олійник Я.Б. д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 521ya.ol.53@ukr.net
Осадчий В.І. д.геогр.н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут n.mostova@mail.ru
Палієнко В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України V_Palienko@ukr.net
Петлін В.М. д.геогр.н., професор; Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки v_petlin@ukr.net
Пирожков С.І. академік НАН України, віце-президент НАН України prez@nas.gov.ua
Підгрушний Г.П. д.геогр.н.; Інститут географії НАН України pidgrush@meta.ua
Руденко В.П. д.геогр.н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича rudenko_valery@ukr.net
Топчієв О.Г. д.геогр.н., професор; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова topch_39@ukr.net
Черваньов І.Г. д.геогр.н., професор; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна chervanyov@ukr.net
Шищенко П.Г. д.геогр.н., професор; член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка pg@univ.kiev.ua