Редакційна колегія

РУДЕНКО Л. Г. головний редактор; д. географ. н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України [email protected]
МОЗГОВИЙ А. А. перший заступник головного редактора, науковий редактор; д. географ. н.; Інститут географії НАН України [email protected]
ЛІСОВСЬКИЙ С. А. заступник головного редактора; д. географ. н., член-кореспондент Національної академії наук України; Інститут географії НАН України [email protected]
СТЕЦЕНКО Є. І. радниця редколегії; Інститут географії НАН України [email protected]

Члени редколегії:

БРАНН СТЕНЛІ доктор, професор; Університет Кентукі (Сполучені Штати Америки) [email protected]
ГУКАЛОВА І. В. д. географ. н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
ДАЦЕНКО Л. М. д. географ. н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
ДЕГОРСЬКІ МАРЕК доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук [email protected]
ДЕНИСИК Г. І. д. географ. н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського  
ЗАЯЧУК М. Д. д. географ. н.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  
ІРА ВЛАДІМІР доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук [email protected]
ЙОРДАН ПЕТЕР професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія) [email protected]
ЛЕНЦ СЕБАСТЬЯН доктор, професор; Інститут регіональної географії імені Лейбніца (Федеративна Республіка Німеччина) [email protected]
МАРУНЯК Є. О. д. географ. н.; Інститут географії НАН України [email protected]
МАТВІЇШИНА Ж. М. д. географ. н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
НАГІРНА В. П. д. географ. н., професор; Інститут географії НАН України  
ОСАДЧИЙ В. І. д. географ. н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України  
ПАЛЕХА Ю. М. д. географ. н., професор; Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя  
ПЕРЕСАДЬКО В. А. д. географ. н., професор; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
ПЕТЛІН В. М. д. географ. н., професор; Волинський національний університет імені Лесі Українки [email protected]
ПИРОЖКОВ С. І. д. екон. н., професор, академік НАН України; віце-президент НАН України [email protected]
ПІДГРУШНИЙ Г. П. д. географ. н., професор; Інститут географії НАН України [email protected]
ПОНОМАРЕНКО О. М. д. геол. н., професор; академік НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України  
РУДЕНКО В. П. д. географ. н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [email protected]
ЧЕРВАНЬОВ І. Г. д. техн. н., професор; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [email protected]