М.В. Багров. ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ВІД РЕТРОСПЕКЦІЇ ДО СОЦІОНООСФЕРНОГО НАПРЯМУ

Ukr. geogr. z. 2011, N2:10-15
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 

М.В. Багров - Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сімферополь.

Резюме: 

У сучасному глобалізованому світі дуже гостро постає питання про те, які шляхи можуть привести нас у якісно інше майбутнє, якою має бути відповідь науки на виклики часу. У статті розглядається, якою має бути географія. Особливо наголошується на необхідності кардинального оновлення нашої науки за умов, коли зовсім іншим стає поняття географічного простору, докорінно змінюється зміст об’єкта й предмета науки. Сьогодні потрібна географія як метод формування диференційованої картини світу стосовно кожної структури суспільства. На думку автора, це має бути соціоноосферна географія. Викладено зміст і завдання цієї нової галузі географії, що починає зароджуватися.

Ключові слова: 
глобалізований світ, інформаційне суспільство, прогностична творчість, інвайронментологія, сталий розвиток, ноосферний розвиток, соціоноосферна географія
Сторінки: 
10-15
Література: 

-