Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ГЕОХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ)

Ukr. geogr. z. 2011, N2:16-24
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії НАН України, Київ;
І.В. Рога - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
16-24
Література: 

-