В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця, Л.Ю. Чеботарьова. МОРФОСТРУКТУРНО-НЕОТЕКТОНІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЇ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ

Ukr. geogr. z. 2011, N3:20-26
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії НАН України, Київ;
М.Є. Барщевський - Інститут географії НАН України, Київ;
Р.О. Спиця - Інститут географії НАН України, Київ;
Л.Ю. Чеботарьова - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
20-26
Література: 

-