Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. СУЧАСНІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ РІЧИЩА ПІВДЕННОГО БУГУ

Ukr. geogr. z. 2011, N3:33-37
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.І. Денисик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
О.Д. Лаврик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
33-37
Література: 

-