М.Г. Нікітіна. «НОВИЙ РЕГІОНАЛІЗМ» І ПОДОЛАННЯ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ

Ukr. geogr. z. 2011, N3:48-52
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 

М.Г. Нікітіна - Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Сімферополь.

Резюме: 

Розглянуто регіональні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті сучасних світових тенденцій, зокрема інтеграції та глобалізації, показано відмінності між «старим» та «новим» регіоналізмом. Однією з ознак останнього є пошук оптимальних шляхів включення країн-учасниць у загальносвітові процеси, перехід співробітництва з міждержавного на наддержавний рівень, формування наддержавних регіональних утворень – субрегіонів. Розглянуті сучасні форми субрегіонального співробітництва, особливості Центру та Периферії світової системи, місце України в цих процесах.

Ключові слова: 
інтеграція, глобалізація, регіоналізація, субрегіони, регіональний розвиток, периферійність
Сторінки: 
48-52
Література: 

-