О.В. Мацібора. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОХОВАНИХ ТА ЗОНАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ЯК МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ОБСТАНОВОК ГОЛОЦЕНУ

Ukr. geogr. z. 2011, N4:28-33
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.В. Мацібора - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
28-33
Література: 

-