В.П. Палієнко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокіна та ін. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

Ukr. geogr. z. 2012, N1:09-16
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії НАН України, Київ;
В.С. Хомич - Інститут природокористування НАН Білорусі, Мінськ;
Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії НАН України, Київ;
М.І.Струк - Інститут природокористування НАН Білорусі, Мінськ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії НАН України, Київ;
В.С. Давидчук - Інститут географії НАН України, Київ;
Г.О. Пархоменко - Інститут географії НАН України, Київ;
О.М. Петренко - Інститут географії НАН України, Київ;
В.М.Чехній - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Робота виконана на прикладі поліських ландшафтів транскордонного регіону України і Білорусі. Методологічною основою дослідження є концепція раціонального природокористування. Основні дослідницькі підходи: системний, еколого-ландшафтознавчий, ландшафтознавчо-геохімічний, а також інтегруючий – ландшафтно-планувальний при опрацюванні прикладних розробок щодо оптимізації природокористування в межах транскордонного поліського регіону. Визначено раціональний комплекс методів для дослідження поліських ландшафтів, їх змін під впливом антропогенної діяльності та для обґрунтування оптимальної ландшафтно-планувальної організації транскордонного регіону.

Ключові слова: 
раціональне природокористування, ландшафт, ландшафтне планування, методи досліджень
Сторінки: 
09-16
Література: 

-