О.М. Суховій. МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ КАРСТОВИХ ФОРМ (НА ПРИКЛАДІ МАСИВУ ОРТА-СИРТ У КРИМСЬКИХ ГОРАХ)

Ukr. geogr. z. 2012, N1:17-22
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 

О.М. Суховій - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Дано детальну характеристику поверхневих карстових форм масиву Орта-Сирт у Кримських горах. Увага приділялась морфометричним характеристикам поверхневих карстових форм: діаметр, об’єм, глибина, щільність та площа. На основі кожного показника було створено карту. Загалом було зроблено та проаналізовано п’ять карт. Встановлено, що масив Орта-Сирт має два гіпсометричні рівні, найбільш закарстованим є верхній рівень. Найглибші карстові лійки приурочені до зони розлому чи тріщини, максимальна закарстованість спостерігається у центральній частині масиву. Ці дані є цінним джерелом інформації про умови розвитку поверхневих карстових форм рельєфу.

Ключові слова: 
Кримські гори, карст, карстові форми рельєфу, рельєф, морфометричне картографування, картографування
Сторінки: 
17-22
Література: 

-