М.В. Багров, Л.Г. Руденко, І.Г. Черваньов. «НОВА» ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: МІСІЯ І ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

Ukr. geogr. z. 2012, N3:11-18
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 

М.В. Багров - Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Сімферополь;
Л.Г. Руденко - Інститут географії НАН України, Київ;
І.Г. Черваньов - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Резюме: 

Загальновідомо, що наука інтернаціональна й не має національних меж. Сполученням слів «нова» географія та «українські реалії» автори намагалися акцентувати увагу на складнощах розвитку географії в умовах докорінних змін цілей суспільного розвитку й способів господарювання. Автори занепокоєні зниженням ступеня впливу географії на різні сфери життєдіяльності людини і з цією метою розглядають визначальні властивості географічної науки через виклад особливостей способів її побудови (об’єктний, предметний і проблемний). Слабкість географії полягає у відсутності знань, рафінованих до природничонаукових законів. Разом з тим, саме географ, користуючись географічною логікою, формує конкретну індивідуально типову матрицю відносин з урахуванням сучасних трансформаційних процесів. Привертається увага до великого розриву між науковою та освітньою географією. Наведено приклади реалізації в Україні деяких напрацювань, в основі яких знаходяться досягнення «нової» географії.

Ключові слова: 
географія, «нова» географія, парадигми сучасної географії, місія географії
Сторінки: 
11-18
Література: 

-