Е.О. Ліхачова, В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, О.В. Кошкарьов, Р.О. Спиця. АНТРОПОГЕННІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ

Ukr. geogr. z. 2012, N3:19-24
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 

Е.О. Ліхачова - Інститут географії РАН, Москва;
В.П. Палієнко - Інститут географії НАН України, Київ;
Е.Т. Палієнко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.В. Кошкарьов - Інститут географії РАН, Москва;
Р.О. Спиця - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Охарактеризовано сучасні проблеми, принципи і підходи до вивчення і картографування антропогенних геоморфосистем, що формуються при різних видах природокористування. Обґрунтовано необхідність відображення на спеціальних картах лімітуючих умов просторової організації цих геоморфосистем, процесів, що дестабілізують їх стійкість і функціонування, а також інформації про їх зміни з метою наукового обґрунтування, моніторингу і вирішення екологічних завдань.

Ключові слова: 
антропогенні геоморфосистеми, лімітуючі умови організаці, дестабілізуючі фактори функціонування, стійкість, ГІС-картографування, ГІС
Сторінки: 
19-24
Література: 

-