І.В. Кураєва, І.В. Рога, Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов. ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА УМОВ ЇХ МІГРАЦІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ukr. geogr. z. 2012, N3:25-33
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.В. Кураєва - Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України, Київ;
І.В. Рога - Інститут географії НАН України, Київ;
Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії НАН України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
25-33
Література: 

-