С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина. ЗМІНИ ПРИРОДНИХ УМОВ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ ЗА ДАНИМИ ВИВЧЕННЯ ВИКОПНИХ ҐРУНТІВ

Ukr. geogr. z. 2012, N4:23-30
Автори: 

С.П. Дорошкевич - Інститут географії НАН України, Київ;
Ж.М. Матвіїшина - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
23-30
Література: 

-