С.О. Западнюк. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2013.04.055
Ukr. geogr. z. 2013, N4:55-61
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.О. Западнюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
55-61
Література: 

1. Migration of Ukraine's population according to 2001 Census. Ed. O.G. Osaulenko. (2004). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine. [In Ukrainian].  [Міграція населення України за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Держ. комітет статистики України / О. Г. Осауленко (ред.). – К.: Держкомстат України, 2004. – 322 с.]
 
2. Prybytkova I.M. (1995). Fundamentals of demography: a guide for university students of social and societal departments. Kyiv: ArtEk. [In Ukrainian].  [Прибиткова І. М. Основи демографії: посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: АртЕк, 1995. – 256 с.]
 
3. The population of Ukraine in 2011: demographic yearbook. (2004). Ukraine State Statistics Service. Kiev. [In Ukrainian].  [Населення України за 2011 рік: демографічний щорічник / Державна служба статистики України. – К., 2004. – 444 с.]
 
4. The regional migration policies and its implementation mechanisms. Sci. Ed. U.Ya. Sadova. (2011). NAS of Ukraine, Institute of Regional Studies. Lviv. [In Ukrainian].  [Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації. – НАН України, Інститут регіональних досліджень / наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 528 с.]
 
5. Rybakovskii L.L. (1973). Regional analysis of migrations. Moscow: Statistics. [In Russian].  [Рыбаковский Л. Л. Региональный анализ миграций. – М.: Статистика, 1973. – 160 с.]