О.О. Бейдик, Є.І. Стеценко. УВІКОВІЧНЕННЯ ВЕЛИЧІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА В МОНУМЕНТАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

https://doi.org/10.15407/ugz2014.01.003
Ukr. geogr. z. 2014, N1:03-09
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.О. Бейдик - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Є.І. Стеценко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
03-09
Література: 

-