Український географічний журнал 2011 (3)

Рік: 
2011
Номер: 
3
1 В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця, Л.Ю. Чеботарьова. МОРФОСТРУКТУРНО-НЕОТЕКТОНІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЇ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ 20-26 pdf
2 Л.В. Ільїн. ОЗЕРА ТА ШТУЧНІ ВОДОЙМИ УКРАЇНИ: ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА РЕСУРСИ 27-32 pdf
3 Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик. СУЧАСНІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ РІЧИЩА ПІВДЕННОГО БУГУ 33-37 pdf
4 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк. СУЧАСНІ ПРОСТОРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ 38-41 pdf
5 Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський та ін. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ОЦІНКИ 42-48 pdf
6 М.Г. Нікітіна. «НОВИЙ РЕГІОНАЛІЗМ» І ПОДОЛАННЯ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ 48-52 pdf
7 О.Б. Швець. ГЕОГРАФІЧНИЙ ЗМІСТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ 52-56 pdf
8 В.І. Вишневський, І.А. Колісник. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПРОТЯГОМ 1991–2010 рр. 57-61 pdf