Український географічний журнал 2012 (1)

Рік: 
2012
Номер: 
1
1 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 03-08 pdf
2 В.П. Палієнко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокіна та ін. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ 09-16 pdf
3 О.М. Суховій. МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ КАРСТОВИХ ФОРМ (НА ПРИКЛАДІ МАСИВУ ОРТА-СИРТ У КРИМСЬКИХ ГОРАХ) 17-22 pdf
4 Д.С. Мальчикова. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 23-29 pdf
5 О.М. Черевко. ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 29-34 pdf
6 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СТОЛИЧНОГО МІСТА 35-39 pdf
7 Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 40-43 pdf
8 О.О. Бейдик, Н.О. Новосад. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 44-49 pdf
9 С.М. Стойко, І.Б. Койнова. СУЧАСНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 50-57 pdf
10 В.Ф. Головчак. ТРАНСФОРМАЦІЯ СКЛАДОВИХ ГЕОСИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОМУ РОДОВИЩІ КАЛІЙНИХ РУД 57-62 pdf
11 В.С.Тікунов, І.Г.Савчук, О.Ю.Чуклова. ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ - КАРТОЇДІВ І АНАМОРФОЗ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ 63-68 pdf