Український географічний журнал 2012 (2)

Рік: 
2012
Номер: 
2
1 О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко. ГЕОГРАФІЯ ПЕРЕД НОВІТНІМИ ВИКЛИКАМИ І ЗАПИТАМИ (УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ) 03-10 pdf
2 В.П. Палієнко, С.Ю. Бортник, Б.О. Вахрушев, Я.С. Кравчук, І.Г. Черваньов, Ю.Д. Шуйський. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОМОРФОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 11-17 pdf
3 І.Я. Папіш, С.П. Позняк. ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ, НОВІ ПІДХОДИ 18-22 pdf
4 О.Л. Дронова. АНАЛІЗ ДОМІНУЮЧИХ СИСТЕМНИХ ПОНЯТЬ СТОСОВНО ПОСТУПУ СУСПІЛЬСТВА ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 23-27 pdf
5 С.О. Западнюк. МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 28-33 pdf
6 Т.В. Єрошина. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження 33-37 pdf
7 С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І.Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 38-42 pdf
8 М.М. Приходько. СТАН ЗЕМЕЛЬ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 43-48 pdf
9 В.П. Ткач. ЛІСИ ТА ЛІСИСТІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 49-55 pdf
10 А.М. Берлянт. ПІВТИСЯЧІ РОКІВ РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЇ ТА ЇЇ СЬОГОДНІШНІ ПЕРСПЕКТИВИ 56-61 pdf
11 Н.Р. Мамедова. СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИКАСПІЙСЬКИХ РАЙОНІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ 62-67 pdf