Український географічний журнал 2012 (3)

Рік: 
2012
Номер: 
3
1 С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. РІО + 20 – «МАЙБУТНЄ, ЯКОГО МИ ХОЧЕМО»: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 03-10 pdf
2 М.В. Багров, Л.Г. Руденко, І.Г. Черваньов. «НОВА» ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: МІСІЯ І ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 11-18 pdf
3 Е.О. Ліхачова, В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, О.В. Кошкарьов, Р.О. Спиця. АНТРОПОГЕННІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ 19-24 pdf
4 І.В. Кураєва, І.В. Рога, Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов. ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА УМОВ ЇХ МІГРАЦІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25-33 pdf
5 Д.В. Свідзінська. ВИДІЛЕННЯ МОРФОДИНАМІЧНИХ МІКРОГЕОХОР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 34-41 pdf
6 Nguyen Khanh Van. BIOCLIMATOLOGY STUDY IN MODERN GEOGRAPHY 42-50 pdf
7 О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПЛАНІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 51-57 pdf
8 І.А. Байдіков. ЕКОМЕРЕЖА: ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯК СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ 58-63 pdf