Український географічний журнал 2013 (1)

Рік: 
2013
Номер: 
1
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2013.01
1 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. РАДІАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ ЗАСУХ 2001-2010 рр. В УКРАЇНІ 05-11 pdf
2 Р.О. Спиця. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ В ЗОНАХ ПЛАТФОРМНИХ РОЗЛОМІВ 12-17 pdf
3 О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ 18-26 pdf
4 Г.П. Підгрушний, О.О. Денисенко. КИЇВ ТА ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ В СИСТЕМІ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 27-34 pdf
5 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, Е. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МІСТ ДУБАЇ ТА КИЇВ 35-39 pdf
6 І.Г. Савчук. ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 39-45 pdf
7 С.С. Поп, О.В. Брацьо. ОЦІНКА СУЧАСНОЇ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 45-52 pdf
8 М.С. Касимов, В.С. Тікунов, Т.В. Котова. АТЛАСНЕ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ 53-59 pdf
9 Т.Г. Нефедова. КАРТОГРАФУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В НАЦІОНАЛЬНИХ АТЛАСАХ РОСІЇ 60-67 pdf