Український географічний журнал 2013 (3)

Рік: 
2013
Номер: 
3
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2013.03
1 В.А. Колосов. РЕШИТ ЛИ РАСШИРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ? 03-08 pdf
2 В.И. Нудельман. КИЕВ В ОПОРНОМ КАРКАСЕ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ И УЗЛОВ УРБАНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ – СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 08-15 pdf
3 С.І. Кукурудза. МЕТРИЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК АКТУАЛЬНА ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА 16-20 pdf
4 В.П. Палієнко. ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ НЕО-ГЕОДИНАМІЧНИХ ПОДІЙ 20-24 pdf
5 Л.Ю. Сорокина. ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 25-33 pdf
6 Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 34-40 pdf
7 К.В. Ухаль. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 40-45 pdf
8 П.В. Глібчук. ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 46-50 pdf
9 Ю.К. Яковлєва. ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ХХ СТОЛІТТІ 51-56 pdf
10 К.А. Поливач. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 57-63 pdf
11 Є.І. Іваненко. АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ПІДХІД, СТАН, ПРОБЛЕМИ 64-69 pdf