Український географічний журнал 2014 (2)

Рік: 
2014
Номер: 
2
https://doi.org/10.15407/ugz2014.02
1 А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко. КАРТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АТЛАСУ УКРАЇНИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 03-09 pdf
2 О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний. ЗАСТОСУВАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КАНІВСЬКОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ 10-17 pdf
3 Л.О. Горбачова. ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ВОДНОГО БАЛАНСУ РІЧКОВИХ ВОДОЗБОРІВ УКРАЇНИ 17-21 pdf
4 Є.О. Маруняк. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ (ПРОСТОРОВЕ) ПЛАНУВАННЯ: ЗМІСТ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСНОВНІ СУЧАСНІ НАПРЯМИ 22-31 pdf
5 Ю.Д. Іщенко. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 32-39 pdf
6 А.О. Шевцова. КРЕАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ 39-43 pdf
7 Н.В. Грищенко. ОЦІНЮВАННЯ ВІДНОСИН ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ 44-50 pdf
8 І.А. Байдіков. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ КАРКАСУ ЕКОМЕРЕЖІ 51-57 pdf
9 В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ КАРКАС ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АТЛАСУ УКРАЇНИ 58-68 pdf