А.В. Марущинець. ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я

https://doi.org/10.15407/ugz2015.01.042
Ukr. geogr. z. 2015, N1:42-49
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

А.В. Марущинець – Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

В статье рассматривается отраслевая и территориальная трансформация аграрной сферы Киевского Приднепровья, происходившая в течение 1990-2012 гг. Охарактеризованы и выделены периоды в развитии аграрной сферы региона.
Проанализированы изменения валового производства продукции сельского хозяйства как на региональном уровне, так и на уровне административных районов. Показана трансформация посевных площадей, рассмотрены изменения в соотношении между растениеводством и животноводством. Раскрыта сущность и причины изменения специализации сельского хозяйства Киевского Приднепровья. Проанализированы особенности территориальных изменений аграрной сферы. Дана характеристика трансформационных процессов в растениеводстве и животноводстве.

Ключові слова: 
аграрна сфера, рослинництво, тваринництво, трансформаційні процеси, Київське Придніпров'я
Сторінки: 
42-49
Література: 

[collapsed title=Література:]

 1. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: реґіональний аспект. – К.: UAPP/ПАП, 2000. – 29 с.
 2. Барановський М.О. Сільські території України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К.: ВЦ НУБіП, 2011. – Вип. 163. – Частина 1. – С. 19-25.
 3. Марущинець А.В. Аграрна сфера як об’єкт трансформаційних процесів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. – 18(30). – С. 254-262.
 4. Марущинець А.В. Галузева та територіальна трансформація аграрної сфери України // «Геополітика і геодинаміка регіонів». – Том 10. – Вип. 2. – С. 651-658.
 5. Нагірна В. П. Київський регіон в аграрному секторі України // Укр. геогр. журн. – 2006. – No 3. – С. 30–37.
 6. Онищенко О.М., Юрчишин В.О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики // Економіка України. - 2006. – No 1. – С. 4 - 14.
 7. Онищенко О.М. Аграрні трансформації в Україні: оцінки, проблеми, прогнози // Економіка і прогнозування. – 2001. – No 3. – С. 7-24.
 8. Осташко Т. О. Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України // Економіка і прогнозування. – 2003. - No 1. – С. 59-69.
 9. Осташко Т. О. Ринкова трансформація аграрного сектора: монографія.– К.: Фенікс, 2004. – 280 с.
 10. Статистичний щорічник Київської області за 2012 рік. – Київ: Головне управління статистики у Київській області, 2013. – 471 с.
 11. Статистичний щорічник Чернігівської області за 2012 рік. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2013. – 471 с.
 12. Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік. – Житомир: Головне управління статистики у Житомирській області, 2013. – 467 с.
 13. Статистичний щорічник Черкаської області за 2012 рік. – Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2013. – 482 с.

[/collapse]