Н.А. Козловська. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ СТОЛИЧНОГО МІСТА

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.01.050
Ukr. geogr. z. 2015, N1:50-57
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Н.А. Козловська – Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Выявлены факторы развития сельского хозяйства Киевской области в зоне влияния города Киев. Дан анализ структуры и специализации сельскохозяйственного производства, определены его территориальные различия. Обоснованы основные направления совершенствования сельского хозяйства в сельской местности с учетом потребностей столицы.

Ключові слова: 
сільське господарство, зона впливу столиці, столиця, сільська місцевість, логістика, рослинництво, тваринництво, Київська область
Сторінки: 
50-57
Література: 

[collapsed title=Література:]

 1. Андрієнко О. Андрієнко А., Семеняка І. Не такий страшний соняшник, як його малюють // Аграрний журнал «Агробізнес сьогодні». – Вип. No11(210) - К., 2011. – С. 34-51
 2. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства // Економіка АПК. - 2012. - No1. – С. 3-15.
 3. Головне управління статистики Київської області. [Електронний ресурс] http://oblstat.kiev.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=477&lang=1
 4. Генеральний план розвитку м. Києва та приміської зони / Комунальна організація «Інститут генерального плану м. Києва. – К., 2011. Режим доступу: http://kga.gov.ua/files/doc/genplan/osnovni_pologennya_gen_planu_19_09_11.pdf
 5. Дем’яненко С.І. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? /Німецько-Український Аграрний Діалог //Інститут економiчних дослiджень та полiтичних консультацій. – К., 2008. – 20 с.
 6. Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2010 році // Державний комітет статистики України – Експрес-випуск. – К., 2011.
 7. Єранкін О.О. Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект // Вчені записки. - No10. – КНЕУ, 2008. – С.18-24.
 8. Інвестиційний паспорт Київської області на 2013 р. [Електронний ресурс]: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/ upload/kiyivska_oblast_dlya_saytu_1.pdf
 9. Козловська Н.А. Вплив столиці на розвиток сільської місцевості Київської області / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб.наукових праць]. – К.: Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2014. – Вип.19 (31) – С. 192-202.
 10. Комплексний атлас Київської області / О.В. Онищак, О.Ю. Король, О.В. Радченко та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 80 с.
 11. Нагірна В.П. Київський регіон в аграрному секторі України // Укр.геогр.жур., 2006. – No 5. – С.30 – 37.
 12. Нагірна В.П. Агропромисловий комплекс Київської області: особливості розвитку і питання природокористування // Київський географічний щорічник.- К.: УГТ, Київ. відділ. – Вип. 7. – 2007. – С.158-174.
 13. Офіційний сайт Київської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]: http://koda.gov.ua/_1422525984
 14. Пашинська Н. М. Транспортна інфраструктура АПК у зоні впливу великого міста / Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали ІІІ Всеукр. наук-практ. конф. (Київ, 20‐21 квітня 2004 р.). – К. : ВГЛ „Обрії”, 2004. – С. 197‐198.
 15. Програма використання та охорони земель у Київській області на період 2012–2016 роки / Головне управління Держземагентства у Київській області [Електронний й ресурс]: http://www.kievoblzem.org/
 16. Сільське господарство України: стат.зб.2012. – К.: Держ.служба статистики України, 2012 – 401 с.
 17. Стан і перспективи інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери Київської області. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 94 с.
 18. Статистичний збірник «Рослинництво України». – К.: Держкомстат, 2012. – 180 с
 19. Статистичний збірник «Тваринництво України». – К.: Держкомстат, 2012. –212 с.
 20. Статистичний щорічник Київської області за 2012 рік / за ред. С.І. Коханчук. – К.: Державна служба статистики ГУС у Київській області, 2013 – 561 с.
 21. Департамент агропромислового розвитку Київської області [Електронний ресурс]: http://www.guapr-kyiv.com.ua/index.php/2013

[/collapse]