К.Й. Кілінська, О.С. Смик. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС „МОРШИН”: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.01.058
Ukr. geogr. z. 2015, N1:58-62
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

К.Й. Кілінська – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
О.С. Смик – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Резюме: 

В предлагаемой публикации освещены лечебные и оздоровительные характеристики курортного комплекса „Моршин”. Показано его географическое, в том числе транспортно-географическое положение, особенности рельефа, климата, наличие природно-лечебных ресурсов, структура землепользования. Выявлены современные особенности функционирования, специфика и направления оздоровления. Освещается спектр инноваций, перспективы развития санаторного комплекса.

Ключові слова: 
лікувально-оздоровчий комплекс, Моршин, мінеральні джерела, санаторії, сфера лікування, санаторно-курортні послуги
Сторінки: 
58-62
Література: 

[collapsed title=Література:]

 1. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навч. посібн. – К.: Альтерпрес, 2009. – 400с.
 2. Божук Т.І. Критерії оцінки курортів для цілей порівняльного аналізу // Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність. – К.: КУТЕП, 2009. – С.164-167.
 3. Бойко І.Д. Туристична курортологія / укл. І.Д.Бойко, Л.А. Савранчук. – Чернівці: Рута, 2007. – 116 с.
 4. Гетьман В. Курортна галузь на теренах Карпат // Зелені Карпати. – 2002. – No 1-2 (15-16). – С. 20-25.
 5. Гулич О. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: монографія. – Львів: ІРДНану, 2007. – 208 с.
 6. Гулич О. Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння. – Львів, 2004. – С. 56.
 7. Іванунік В.О. Оцінка природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання в Чернівецькій області // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2008. – Вип. 17. – С. 196-200.
 8. Кілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України: Монографія. – Чернівці: „Рута”. – 2007. – 496 с.
 9. Курорт Моршин [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://kurortmorshin.com.ua
 10. Курорт Моршин [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.morshynkurort.net/ru/treatment/factors
 11. Масляк П.О. Рекреаційна географія: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 343 с.
 12. Мінеральні води та курорти Львівщини / Під ред. Б. М. Матолича. – Л.: Палітра Друку. – 2003. – 96 с.
 13. Моршин планує стати курортом державного значення // Медична газета. – 2008. – 1 серпня.
 14. Моршинська міська рада [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://morshyn-rada.gov.ua
 15. Нікіпелова О.М. Сучасні підходи до аналізу стану природних лікувальних ресурсів та оцінка природних територій курортів // Укр. геогр. журн. – 2007. – No 1. – С. 39-42.
 16. Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д.Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова та ін. // Укр. геогр. журн. – 2005. – No 2. – С. 67-70.
 17. Рутинський М. Класифікація та типологія курортів // Вісник Львівського університету : Серія геогр. – Випуск 34. – 2007. – С. 236-246.
 18. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 155-207.
 19. Склад води «Моршинська» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.morshinska.com.ua
 20. Скляров Я.П. О механизме действия минеральной воды // Природные лечебные факторы курорта «Моршин». – Львов, 1968. – С.8-9.
 21. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 22. Хто і як розвиває Моршин // Українська правда. – 2008. – No 26. – С. 3.
 23. Цибульська С. Моршин: відпочинок за європейськими стандартами за помірну ціну // Ваше здоров’я. – 2009. – No 4. – С. 37.
 24. Шубер П. Аналіз клімату для цілей рекреації (на прикладі м. Моршин) // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 6, Т. 2. – 2004. – С. 215-223.

[/collapse]