Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ПРОБЛЕМАТИКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРАЦЯХ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.003
Ukr. geogr. z. 2015, N2:03-09
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

У публікації в узагальненому вигляді викладено основні результати розробок географів НАН України з проблематики сталого розвитку, в тому числі – результати найновіших розробок, здійснених географами у співпраці з колегами інших установ НАНУ в рамках виконання робіт з Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища; в ході підготовки Національної доповіді про стан виконання положень «Порядку денного на ХХІ століття за десятирічний період (2002-2012»; здійснення першого в Україні проекту з ландшафтного планування, підготовки Концепції сталого розвитку України. Також викладено результати спільних досліджень із зарубіжними колегами щодо сучасних підходів та інструментів впровадження принципів сталого розвитку у планування та практику господарського розвитку.

Ключові слова: 
сталий (збалансований) розвиток, природокористування, «Порядок денний на ХХІ століття»
Сторінки: 
03-09
Література: 
 1. Картографические исследования природопользования / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. Молочко и др. – К.: Наукова думка, 1991. – 212 с.
 2. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / А.М. Маринич, М.М. Паламарчук, Л.Г. Руденко и др. – К.: Наукова думка, 1988. – 176 с.
 3. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования» / А.М. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко и др.; отв. ред. А.М. Маринич, М.М. Паламарчук. – К.: Наукова думка, 1990. – 200 с.
 4. Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; за ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.
 5. Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України / Інститут географії НАН України. – К., 2009. – 300 с.
 6. Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2004. – С.18 – 40.
 7. Підходи до концепції стійкого розвитку та її інтерпретації стосовно України / В.В.Волошин, І.О.Горленко, В.П.Кухар, Л.Г.Руденко, В.Я.Шевчук // Укр. геогр. журн. – 1995. – № 3. – С.3 – 10.
 8. Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20 / С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. 2012. – 60 с.
 9. Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 1. – С. 5-12.
 10. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) / За ред. Л.Г. Руденка – К.:Академперіодика, 2014. – 359 с.
 11. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект)» / За ред. Л.Г. Руденка. – К.:Академперіодика, 2005. – 308 с.