Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.050
Ukr. geogr. z. 2015, N2:50-58
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.І. Бочковська - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.О. Западнюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
К.А. Поливач - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Протягом 2009-2014 рр. в Інституті географії НАН України вперше в державі створено Атлас природних, техногенних, соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Мета Атласу – здійснення регіонального аналізу потенційних небезпек і ризиків на території держави. 143 карти Атласу структуровано у 5 розділів: Вступ; Передумови потенційних витоків надзвичайних ситуацій; Небезпеки можливого погіршення умов проживання населення і роботи підприємств; Надзвичайні ситуації в Україні; Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Карти Атласу представлені в електронному вигляді на майстер-диску у форматі SWF (Adobe Flash). Для створення Атласу використано технологію електронної версії Національного атласу України. Означено завдання, які можна вирішувати за допомогою створеного Атласу.

Ключові слова: 
надзвичайні ситуації, природні, техногенні та соціальні небезпеки, електронний атлас
Сторінки: 
50-58
Література: 
  1. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК 019-2001). – К.: Держстандарт України, 2002. – 20 с.
  2. Дронова О.Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : монографія / ред. П. Г. Шищенко. – К. : Інститут географії НАН України, 2011. – 269 с.
  3. Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні / Л.Г. Руденко, О.Л.Дронова, Д.О. Ляшенко, В.В. Путренко, В.С. Чабанюк. – К.: Інститут географії НАН України, 2010.- 48 с.
  4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. – К.: Видавництво «КІМ», 2013. – 324 с.
  5. Національний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с., іл.
  6. Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, Т.І. Козаченко, Г.О.Пархоменко, В.П. Разов, Д.О. Ляшенко, В.С. Чабанюк / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2007. – 408 с.
  7. Про основи національної безпеки: Закон України від 09.06.2003 р. № 964-IV// Офіційний вісник України. – 2003. – №29. – С.38. – стат. 1433.
  8. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / За ред. В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 312 с.