C.C. Поп, І.С. Шароді, Ю.В. Шароді, А.В. Ганзел. ГІДРОЕНЕРГЕТИКА ЗАКАРПАТТЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.065
Ukr. geogr. z. 2015, N2:65-71
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

C.C. Поп - Ужгородський національний університет, Ужгород;
І.С. Шароді - Ужгородський національний університет, Ужгород;
Ю.В. Шароді - Ужгородський національний університет, Ужгород;
А.В. Ганзел - Енергетична компанія “Ренер”, Ужгород.

Резюме: 

У статті викладено історію розвитку гідроенергетики в Закарпатті, охарактеризовано особливості гідромережі цієї території та потенціал гідроресурсів. На Закарпатську область припадає близько 6% поверхневого стоку України та четверта частина потенційної гідроенергії (10,2 млрд кВт-год. на рік). Відповідно до енергетичної стратегії України та Програми енергозабезпечення Закарпатської області велике значення надається розвитку малої гідроенергетики. Нині на території області електроенергію виробляють на трьох раніше споруджених та чотирьох нових приватних МГЕС (вони виробляють лише 8% загального обсягу споживання електроенергії в області). У статті окреслено основні проблеми освоєння гідроенергетичного потенціалу Закарпаття, пов’язані з необхідністю врахування сейсмічності території, особливостей гідрологічного режиму та експлуатації дериваційних ГЕС, а також економічної доцільності та екологічної безпеки. Сформульовано також проблеми малої гідроенергетики, що потребують вирішення на державному рівні.

Ключові слова: 
гідроенергетика, мала гідроенергетика, відновлювані енергетичні ресурси, Закарпатська область
Сторінки: 
65-71
Література: 
 1. Атлас економічно доцільного та технічно обґрунтованого гідроенергетичного потенціалу річок Карпатського регіону / О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, С.М. Єрлінєков та ін. – К.: НАН України, 2006. – 132 с.
 2. Архипова Л.М. Науково-методологічні основи природно-техногенної безпеки поверхневих гідроекосистем Карпаського регіону / Автореф. дис. …д. т. н. – Івано-Франківськ, 2012. – 39 с.
 3. Васько П.Ф. Мала гідроенергетика: світові тенденції розвитку та українські перспективи // Електропанорама, 2010. – № 3.
 4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – К.: Мінпаливенерго України, 2006. – 132 с.
 5. Закон України “Про альтернативні джерела енергії”. http://zakon2.rada.gov.ua
 6. Інтернет–видання UA-Reporter. Інвестори проявляють інтерес до Закарпаття. http://www.ua-reporter.com/novosti/39527
 7. Інтернет-сайт “Закарпатобленерго” – energo.uz.ua
 8. Малі ГЕС – великі надії. http://www.tyzh.ua/portal/natural
 9. Малош Б.В. Мала гідроенергетика як перспективний напрямок розвитку альтернативної енергетики на регіональному рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка. – Вип. 30. – Ужгород, 2010. – С. 123−130.
 10. Особливості використання потенціалу гідроенергетики у Закарпатському регіоні. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_30/statti/2_9.htm
 11. Петровський А. Енергетичне самозабезпечення регіону на прикладі Закарпатської області // Зелені Карпати. – 2002. – №1–2 С. 52–63.: іл.; Зелені Карпати. – 2003. – № 1–2 С. 60–67.: табл.
 12. Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття. – 3-є вид., допов. – Ужгород: “Карпати”, 2009. – 340 с.
 13. Програма охорони та комплексного використання водних ресурсів річок Закарпатської області. http://www.vsapravdainfo/publikacii/5965-programa-kopleksnogo-vikorist annja-vodnih-resursiv-richok zakarpatskoi-oblasti
 14. Укргідропроект. (http://www.uhp.kharkov.ua/projects/).
 15. GRIZZLE power. Water intake rake PROTEC. www.wild-metal.co