В.П. Палієнко. ДО ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ГЕОМОРФОСИСТЕМ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.003
Ukr. geogr. z. 2015, N3:03-08
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

У публікації розглянуто найголовніші проблеми, пов’язані з обґрунтуванням виділення природно-антропогенних геоморфосистем, їх типізацією відповідно до відмінностей у співвідношеннях домінуючих рельєфоутворювальних чинників і процесів, у диференційованості режимів і обстановок сучасного геоморфогенезу. Для території України, яка характеризується широким спектром сучасних природних рельєфоутворювальних процесів та високим ступенем антропогенного освоєння рельєфу, встановлено режими і обстановки прояву рельєфоутворювальних природних та основних трансформаційних антропогенних процесів. Визначено головні напрями (підходи) типізації природно-антропогенних геоморфосистем з урахуванням провідних властивостей - структурованості, стійкості, динамічності, ієрархічності, екологічності). Типізація природно-антропогенних геоморфосистем сприятиме обґрунтуванню заходів щодо раціонального та безпечного природокористування в умовах високого антропогенного навантаження.

Ключові слова: 
природні геоморфосистеми, природно-антропогенні геоморфосистеми, властивості, функціонування, оцінювання, типізація геоморфосистем
Сторінки: 
03-08
Література: 
 1. Антропогенная геоморфология / Отв.ред. Э.А. Лихачева, В.П. Палиенко, И.И. Спасская. – Москва-Киев: Медиа-ПРЕСС, 2013. – 416 с.
 2. Антропогенные геоморфосистемы: проблемы и принципы картографирования / Э.А. Лихачева, В.П. Палиенко, Э.Т. Палиенко, А.В. Кошкарев, Р.А. Спица //Укр. геогр. журн., 2012. – № 3. – С. 19-24.
 3. Анучин Д.Н. О преподавании географии и вопросах, с ним связанных // Землеведение.  – Кн.ІІ –ІІІ. – 1902. – № 1. – С. 18.
 4. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. – М.: Наука, 1988. – 264 с.
 5. Бондарчук В.Г. Основы геоморфологии. – М.: Учпедгиз, 1949. – 320 с.
 6. Гошовський С., Рудько І., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів-Київ: ЗАТ Нічлава, 2002. – 624 с.
 7. Кашменская О.В. Теория систем и геоморфология. - Новосибирск: Сиб. отд., Наука, 1980. – 120 с.
 8. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Геоморфологические системы и их организованность // Геоморфология. – 2007. - № 1. – С. 3-9.
 9. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Анализ геоморфологических систем: основные понятия // Геоморфология. – 2008. – № 2. – С. 14-21.
 10. Маккавеев А.Н. О свойствах геоморфологических систем // Геоморфология. – 2009. – № 4. – С. 12-16.
 11. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи і реалізація) / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет та ін.; за ред. В.П.Палієнко. – К.: Наук. думка, 2013. – 263 с.
 12. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. – К.: Наук. думка, 1992. – 116 с.
 13. Палиенко В.П. Геоморфологические процессы как отражение современного состояния геоморфосистем и фактор экологического риска // Стихийные природные процессы: географические, экологические, социально-экономические аспекты. – Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – С. 74-80.
 14. Палиенко В.П. Эндодинамический фактор организованности геоморфосистем // Геоморфологические системы: свойства, иерархия, организованность. – Москва: Медиа-ПРЕСС, 2010. – С. 60-66.
 15. Палієнко В.П. Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні // Укр. геогр. журн. – 2014. – № 3. – С. 19-24.
 16. Развитие рельефа и его устойчивость / С.М. Александров, С.К. Горелов, С.С. Коржуев и др.; отв. ред. Д.А. Тимофеев, Д.А. Лилиенберг. – Москва: Наука, 1993. – 197 с.
 17. Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990. – 292 с.
 18. Сучасна динаміка рельєфу України / В.П. Палієнко, А.В. Матошко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця та ін.; під. ред. В.П.Палієнко. – К.: Наук. думка, 2005. – 267 с.